Asociacións felinas e clubes de raza:
 
ASOCIACIÓNS FELINAS:
 
 
CLUBES DE RAZA:
 
 
ONGs:

Gatos dos Bosques de Noruega Jakobusland*ES
En Gondomar (preto de Vigo), Pontevedra, España