Saúde, Xenética e Benestar
 
XENÉTICA:
 
 
 
PROGRAMAS DE SAÚDE:
 
BASE DE DATOS DE SAÚDE EN NFO:
 
HCM (Cardiomiopatía hipertrófica):
 
 
VETERINARIA:
 
 
 
PRANTAS VELENOSAS:
 
BASES DE DATOS DE MICROCHIPS:
 
 
 

Gatos dos Bosques de Noruega Jakobusland*ES
En Gondomar (preto de Vigo), Pontevedra, España