Exposicións felinas

Tódalas fotografías desta páxina web foron realizadas por Edith Uhía,
agás aquelas nas que o copyright indica outro autor.

Gatos dos Bosques de Noruega Jakobusland*ES
En Gondomar (preto de Vigo), Pontevedra, España